Bouwkundige keuring

Bouwtechnische keuringen

Energielabels

Advies en troubleshooting

Waarom een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring geeft u meer duidelijkheid over de bouwkundige staat en eventuele verborgen gebreken van de woning. Dit wordt vaak uitgevoerd voor de aankoop van een nieuwe woning (aankoopkeuring).

De bouwkundige keuring is dus aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Ook zijn de rapporten geschikt voor, en voldoen ze aan de eisen die gesteld zijn gesteld door de Nationale Hypotheek Garantie. Bouwkundige rapporten van Buidl Vision worden erkend door:

 • De NHG
 • Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
 • Alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen

Het bouwkundig rapport is helder, in begrijpelijke taal geschreven en voorzien van foto’s. Het bouwkundig onderzoek wordt digitaal naar u verzonden en als u dat wenst ook per post.

Werkwijze bouwkundige keuring

Tijdens de keuring beoordeeld Buidl Vision de volgende elementen:

 • Constructie, denk hierbij aan de kapconstructie en het dakbeschot
 • Trappen, hekwerken en balustrades in de woning
 • Conditie van een eventuele dakkapel, kozijn, lood, maar ook dakramen
 • Alle sanitaire groepen zoals badkamer, keuken en toilet
 • Staat en toestand van de vloeren, wanden en plafonds in de woning
 • Alles met betrekking tot de installaties (water, gas, elektra etc.)
 • Brandveiligheid en ventilatie in het huis
 • Kruipruimte, vloerbalken en fundering
 • Daken, dakpannen, dakbedekking, schoorstenen en overige dakafwerking
 • Goten, overstekken en hemelwaterafvoeren
 • Gevels, metselwerk, gevelbekleding en lateien
 • Kozijnen, schilderwerk, beglazing en raamdorpelstenen
 • Schilderwerk buiten de woning
 • Aanbouw met alles wat daaraan is verbonden, zoals dak, kozijn, gevel etc.
 • Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige
 • Een kostenraming met directe kosten, termijnkosten en verbeterkosten

Op de dag van de bouwkundige keuring

Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u van de inspecteur al een indruk van de conditie van de woning. Mocht u vragen hebben dan kunt u die aan het einde van de inspectie stellen. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen 1 werkdag na de keuring. Het bouwkundige rapport geeft u inzicht in de staat van uw woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is. De inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Aanwezigheid van asbest kunnen wij middels deze inspectie niet totaal uitsluiten. Uiteraard zal er wel een melding in het rapport worden gemaakt en waar nodig geadviseerd worden op nader onderzoek. Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d. zichtbaar worden, vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.

Praktische informatie bouwkundige keuring

Kosten bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring is er al vanaf €395,- inclusief btw. De keuring kunt u achteraf via iDeal betalen, het rapport ontvangt u per e-mail.

Op welk moment een bouwkundige keuring laten uitvoeren?

U laat de bouwkundige keuring uitvoeren voor de aankoop van uw nieuwe woning, zodat u weet wat u van plan bent te gaan kopen voordat u een koopovereenkomst tekent. Doorgaans wordt een bouwkundige keuring gedaan op het moment dat er een voorlopig koopcontract is getekend. De uitkomst van het rapport kunt u laten meenemen als ontbindende voorwaarden in het koopcontract.

Hoe lang duurt een bouwkundige keuring?

De duur van de keuring is mede afhankelijk van de grootte en de staat van de woning. Het is handig als u bij het maken van een afspraak de inhoud van de woning en eventuele bijgebouwen doorgeeft. Een gemiddelde woning neemt ongeveer 1 tot 1,5 uur in beslag.

Zijn de kosten van een bouwkundige keuring fiscaal aftrekbaar?

Alleen als u de keuring laat uitvoeren om een hypotheek te krijgen of nodig heeft voor de NHG Nationale Hypotheek Garantie kunt u de kosten aftrekken.